Prace związane z „sercem” projektu Efektywnej Rafinacji, czyli instalacji opóźnionego koksowania, mają się zakończyć do końca maja – poinformowała Grupa Lotos. Spółka wskazała, że będzie to pierwsze taka instalacja w Polsce.