Konsorcjum Lotos Oil i firmy Ecol będzie realizować gospodarkę olejowo-smarowniczną w trakcie rozruchu i pracy nowych instalacji projektu EFRA. Umowa ze spółką Lotos Asfalt została zawarta na 3 lata.