Straty Białorusi spowodowane zanieczyszczeniem ropy w rurociągu Przyjaźń mogą wahać się od 271,3 mln do 435,3 mln USD – ocenia rosyjski dziennik „Wiedomosti”. To koszty m.in. utraconych dochodów z tranzytu i przerobu rosyjskiego surowca.