Trzy zatrzymane przez ABW osoby miały być odpowiedzialne za proces technologiczny odbarwiania oleju opałowego, który był później sprzedawany jako olej napędowy.