Tankujecie do pełnych litrów czy do pełnej kwoty?
#paliwo #ekonomia #motoryzacja