Dostawy spełniającej normy jakościowe rosyjskiej ropy na Węgry i na Słowację zostaną wznowione w połowie maja – ustalono w Budapeszcie na spotkaniu przedstawicieli spółek naftowych i operatorów rurociągów z obu tych państw oraz Rosji i Ukrainy.